Rapporter & innsikt – Mellomtrinn 5-7

Kikora Rapporter

Rapporter & innsikt

Rapportene sparer lærer for tid og gjør tilpasning av undervisningen enklere. Rettingen skjer automatisk med vår mattemotor, og lærer kan bruke mer tid på det å være lærer.

Man velger selv hvilket detaljnivå man vil se på, om det er en overordnet rapport for en gruppe eller et gjøremål, eller om man vil se hvordan en individuell elev har regnet steg for steg.

Eleven har også sin egen rapport med visuelle merker som viser hva de har jobbet med.

Utforsk en ny verden i matematikk