Flere ressurser – Mellomtrinn 5-7

Varierte konsepter

Flere ressurser

I tillegg til læringspakkene i læremiddelet finner du en rekke flere ressurser som er nyttige for din undervisning.

Som lærer i matematikk skal du ikke bare være trygg på det rent faglige i tradisjonell forstand, men også hvordan du for eksempel skal bake algoritmisk tenkning inn i mattetimene. Hva er gode problemløsingsstrategier?

Vi har fått noen av Norges dyktigste og mest anerkjente didaktikere til å utvikle egne ressurser for helt konkrete kompetanser.

Utforsk en ny verden i matematikk