Flere ressurser – Mellomtrinn 5-7

Varierte konsepter

Flere ressurser

Som lærer i matematikk skal du ikke bare være trygg på det rent faglige i tradisjonell forstand, men også hvordan du for eksempel skal bake algoritmisk tenkning inn i mattetimene.

Hva med verktøykompetanse som bruk av regneark og GeoGebra? Og hva er gode problemløsingsstrategier?

Vi har fått noen av Norges dyktigste og mest anerkjente didaktikere til å utvikle egne ressurser for helt konkrete kompetanser.

Kikora 5-7 - flere ressurser
Kikora Icon 76

The problem- solving school

Learn to become a skilled problem solver, with some slightly different tasks that are guaranteed to engage! As a teacher, you will find tips for teaching plans, and students can explore and learn a total of six different problem-solving strategies.
Kikora Icon 74

Programming

We create our own programming tasks that follow the learning tool Katapult where it belongs. In addition, we have collected all the resources in a separate collection for learning basic programming with blocks.
Kikora Icon 73

Learn and
Use GeoGebra

Together with the Mathematics Centre, we have created completely new courses for both learning GeoGebra and using GeoGebra. Inside Kikora you will find 15 different chapters to work with, all of which have supplementary teacher’s guides that you can find on the Mathematics Center’s pages.
Kikora Icon 54

Utforsk en ny verden
i matematikk