Lisens

Her kan du bestille lisenser til skolen, eller kontakte oss for et tilbud til hele kommunen. I Kikora løses det én lisens per bruker. Lisensen gir brukeren tilgang på alt i Kikora.

Alle avtaler har en minstepris på 7 500 kroner. 

Enkeltskole

VGS
Pris per elev
Pris
150 kroner

Fylkeskommune

Rabatt på listeprisene. Kurs og opplæring inkludert i prisen