Lisens VGS

Her kan du bestille lisenser til skolen, eller kontakte oss for et tilbud til hele fylkeskommunen. I Kikora løses det én lisens per bruker. Lisensen gir brukeren tilgang på alt i Kikora.

Alle avtaler har en minstepris på 7 000 kroner.

Ny minstepris fra 1. mai er 7500 kroner

Enkeltskole

Fylkeskommune