Om Kikora

KIkora er et ledende digitalt læremiddel i matematikk. Vi har vært en leverandør av digital matematikk til skole-Norge i nesten 15 år. I dag bruker neste halve skole-Norge Kikora!

I Kikora er vi opptatt av å bruke teknologi til å fremheve god pedagogikk. Vi ønsker å være mer enn strøm på skjerm. Vår unike mattemotor gir elevene løpende tilbakemelding, og læreren mulighet til å følge hele utregningsprosessen og ikke bare sluttsvaret. Dette er vi unike på i Norge.

I tillegg har vi en visuell tilnærming, inspirert av nyere forskning på område, men også Singapore-tilnærmingen. Digitale konkreter gir elever en bedre forståelse av matematikk.

Kikora finner du per i dag i Norge og Sverige, og i Tyskland og Frankrike gjennom vår partner Casio. Kikora består av ca 25 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, og heleid av Inspera AS.