Lisens

Her kan du bestille lisenser til skolen, eller kontakte oss for et tilbud til hele kommunen. I Kikora løses det én lisens per bruker. Lisensen gir brukeren tilgang på alt i Kikora.

Alle avtaler har en minstepris på 7 500 kroner.

Enkeltskole

Barnetrinn
Pris per elev
Pris
120 kroner
Ungdomstrinn
Pris per elev
Pris
120 kroner

Kommune

Rabatt på listeprisene. Kurs og opplæring inkludert i prisen