Mellomtrinn 5-7

Hva er Kikora 5-7?

Med Kikora for mellomtrinnet 5-7 tar eleven aktiv del i egen læring gjennom å utforske interaktive og dynamiske oppgaverUmiddelbare tilbakemeldinger på alle utregninger gjør eleven oppmerksom på hva som er rett og galt.

På denne måten blir eleven mer selvstendig i eget arbeid. Med nivådifferensierte læringsstier, og tilgang til innhold fra alle trinn, vil eleven alltid kunne møte innhold på sitt nivå. Sammen med den utforskende og aktiviserende tilnærmingen gir dette en dypere forståelse, som fører økt motivasjon og mestringsfølelse.

Dette sier brukerne våre

Kikora 5-7

Utforskende matematikk

I læremiddelet Kikora 5-7 utforsker eleven matematikken gjennom interaktive og dynamiske oppgaver.

Umiddelbare tilbakemeldinger underveis gjør eleven oppmerksom på det de gjør riktig og feil.

Med nivådelte stier kan alle elevene oppleve mestring på sitt nivå: de som trenger mer tid til å jobbe og lavere progresjon, kan velge sti A, de som trenger større utfordringer kan velge sti C.

Vårens vakreste eventyr

MatteMaraton

Vårens vakreste eventyr arrangeres i mai hvert år. MatteMaraton er anti-konkurransen hvor man ikke vinner på å gjøre mest eller være raskest. Her handler det om å fullføre på sitt nivå, i sitt tempo, sammen som et lag.
MatteMaraton fremmer engasjement for matematikk, gir verdifull repetisjon og motiverer elevene til å være i fysisk aktivitet.

Kikora Rapporter

Rapporter & innsikt

Rapportene sparer deg for tid og gjør tilpasning av undervisningen enklere. Rettingen skjer automatisk med vår mattemotor, og du kan bruke mer tid på det å være lærer.

Du velger selv hvilket detaljnivå du vil se på, om det er en overordnet rapport for en gruppe, et spesifikt gjøremål, eller om du vil se hvordan en individuell elev har regnet steg for steg på en enkelt oppgave.

Varierte konsepter

Flere ressurser

I tillegg til læringspakkene i læremiddelet finner du en rekke flere ressurser som er nyttige for din undervisning.
Problemløserskolen, det adaptive treningsverktøyet, hoderegning oppgaver og blokkprogrammering er blant de ressursene som er der for å støtte deg.

Utforsk en ny verden i matematikk