Partnere

Partnerskap med Casio

I partnerskap med Casio har vi lansert Kikora i Tyskland som en felles satsning inn mot det tyske skolemarkedet. Sammen vil vi levere utforskende matematikk med løpende tilbakemeldinger til tusenvis av tyske elever i tiden som kommer. I Tyskland finner du oss med navnet Casio Classpad Learning, og du kan sjekke produktet ut her.

Sommeren 2022 ble vi også tildelt Comenius-medaljen for det “beste digitale læremiddel i matematikk”. Prisen vektlegger både teknologi og didaktikk, og hele 10 produkter var nominert i kategorien. Juryen trakk frem nettopp viktigheten av løpende tilbakemeldinger og utforskende tilnærming.

Casio tilbyr norske lærere kostnadsfri tilgang på Classpad, deres nettbaserte grafikk- og CAS-verktøy. ClassPad.net gjør det mulig å løse de fleste matematikkoppgaver for grunnskole og videregående opplæring, og dele løsningen med andre brukere.