VGS

Hva er Kikora VGS?

Kikora for VGS er et interaktivt læremiddel med dynamiske modeller og matematiske visualiseringer. Eleven avdekker teorien gjennom utforsking, og får umiddelbare tilbakemeldinger underveis på alt arbeid. Dette gjør eleven oppmerksom på rette og gale mellomregninger og vil kunne gi økt motivasjon.

Nivådifferensierte læringsstier og tilgang til innhold på alle trinn sikrer at eleven kan oppleve mestring på sitt nivå. Den aktiviserende og utforskende tilnærmingen bidrar til dypere forståelse av teorien og elevene kan bruke egne metode for å komme frem til mål.

Dekker fagene 1P, 1T og 1P-Y, og har oppgavesamlinger for R1, 2P og S1.

Testimonials, har vi noen? Kan disse slettes?

Kikora Quote
Kikora VGS - utforskende matematikki

Kikora VGS

Utforskende matematikk

Kikora VGS er bygget av utforskende læringspakker. Oppgavene er interaktive og dynamiske og introduserer teorien gjennom en induktiv tilnærming.

Nivådifferensierte læringsstier og tilgang til innhold på alle trinn sikrer at eleven møter oppgaver på sitt nivå.

Kikora Training

Hva skal vi ha her? Slette modulen?

In Kikora Training, students can choose topics and be served tasks that adapt to each individual’s level. In Training, you can choose to work with or without step-by-step feedback. Teachers can easily see all the work of all their students.
Kikora insight 5

Kikora Rapporter

Rapporter & innsikt

Få innsikt i hvor gruppen, og hver enkelt elev står innenfor de forskjellige temaene. Innsikt indikerer hvilke hull gruppen og hver enkelt elev har, så du kan bruke tiden på å gjøre tilpasningene som trengs.

 

Kikora VGS - rapporter og innsikt

Varierte konsepter

Flere ressurser

I tillegg til læringspakkene i læremiddelet finner du en rekke flere ressurser som er nyttige for din undervisning.
Problemløserskolen, det adaptive treningsverktøyet, programmering og tidligere eksamener er blant de ressursene som er der for å støtte deg.

Kikora VGS - flere ressurser

Utforsk en ny verden
i matematikk