Utforskende matematikk – Barnetrinn 1-4

Kikora 1-4

Utforskende matematikk

Læremiddelet er bygget opp av utforskende, interaktive læringspakker og setter den aktive eleven i sentrum. Alle oppgavene er lest inn, noe som bidrar til økt selvstendighet og hindrer at leseferdigheter står i veien for matematisk utforsking.

Oppgavene inneholder matematiske visualiseringer og digitale konkreter som bidrar til å gi eleven en dypere forståelse. Hver læringspakke består av en introduksjon, oppgaver egnet til diskusjon, læringsstier og en utsjekk.

En utforskende tilnærming til matematikken øker elevenes forståelse og gjør dem til bedre problemløsere.

Hvordan jobber du i Kikora 1-4?

Læremiddelet er bygget opp for at du enkelt skal få oversikt over alt innholdet, i alle temaene. Derfor deles de inn på kjent vis som kapitler, med tilhørende delkapitler. Du vil finne tips og forslag til undervisningsopplegg til alle temaene.

Intro

Alle temaene starter med en introduksjonsstiene. Her har vi digitalisert mange kjente, og noen glemte, konkreter. Elevene utforsker modeller, illustrasjoner og maskiner for å finne løsningsmetoden.

Diskusjon

I alle intro-stiene finnes det en eller flere oppgaver som gjør seg godt til diskusjon. Sett opp en diskusjon med klassen din og la elevene diskutere seg frem til riktig svar. Kjør flere runder, og vis elevenes svar anonymt.

Læringsstier

Alle elever jobber på forskjellig nivå. Vi deler inn oppgavene i tre forskjellige læringsstier, der eleven alltid får muligheten til å strekke seg videre. Det vil alltid være mulig å bytte nivå.

Utsjekk

Det er alltid greit å sjekke hva man kan, og derfor tildeles noen tilfeldige oppgaver fra læringspakken som en utsjekk. Eleven løser disse uten løpende tilbakemelding, men får dem rettet så snart utsjekken er over.

Induktiv læringsprosess

Utforsk en ny verden i matematikk