Flere ressurser – Barnetrinn 1-4

Varierte konsepter

Flere ressurser

I tillegg til læringspakkene i læremiddelet finner du en rekke flere ressurser som er nyttige for din undervisning.

Som lærer i matematikk skal du ikke bare være trygg på det rent faglige i tradisjonell forstand, men også hvordan du for eksempel skal bake algoritmisk tenkning inn i mattetimene. Hva er gode problemløsingsstrategier?

Vi har fått noen av Norges dyktigste og mest anerkjente didaktikere til å utvikle egne ressurser for helt konkrete kompetanser.

Kikora 1-4 - flere ressurser
Kikora 1-4 - flere ressurser - problemløsing ikon

The problem- solving school

Learn to be a skilled problem solver, with some slightly different tasks that are guaranteed to engage! As a teacher, you will find tips for teaching programs, and students can explore and learn six different problem-solving strategies.
Kikora 1-4 - flere ressurser - programmering ikon

Programming

We create our own programming assignments that follow the teaching material Catapult where it belongs. In addition, we have gathered all the resources in a separate collection to learn basic programming with blocks.
Kikora 1-4 - flere ressurser hoderegning ikon

Mental arithmetic

All Castor and Skull tasks have been transferred to the new Kikora client, so if you have any favorites among these, you can breathe a sigh of relief and find them under More resources on your Home screen.

Utforsk en ny verden
i matematikk