Flere ressurser – Ungdomstrinn 8-10

Varierte konsepter

Flere ressurser

Som lærer i matematikk skal du ikke bare være trygg på det rent faglige i tradisjonell forstand, men også hvordan du for eksempel skal bake algoritmisk tenkning inn i mattetimene.

Hva med verktøykompetanse som bruk av regneark og GeoGebra? Og hva er gode
problemløsingsstrategier?

Vi har fått noen av Norges dyktigste og mest anerkjente didaktikere til å utvikle egne ressurser for helt konkrete kompetanser.

Kikora 8-10- flere ressurser

Utforsk en ny verden
i matematikk