Læremiddel i matematikk

AKTIV LÆRINGSPROSESS

Interaktivt, med løpende tilbakemeldinger

Gjennom utforsking og manipulering av visualiseringer og modeller, kan eleven enklere forstå matematikken. Tilbakemeldinger på alt elevene gjør underveis gir bekreftelse på at de er på riktig vei. Slike “underveis-tilbakemeldinger” er læringsfremmende fordi det oppfordrer til å løse problemene trinn for trinn, og det bidrar til å gjøre elevene mer bevisste på egen tankegang

Utforskende og interaktivt! Alle oppgavene er lest inn.

Utforsking, problemløsing, og blokkprogrammering.

Problemløsing, utforsking, og programmering.

VGS

Dynamisk utforskende oppgaver og umiddelbare tilbakemeldinger.

Dette sier brukerne om læremiddelet

Kikora Quote

Den matematiske samtalen

Egne oppgaver laget spesielt for å starte de gode diskusjonene i klasserommet.

Utforsking


Aktiv læring gjennom
matematiske visualiseringer, interaktive oppgaver og dynamiske modeller.

Formative tilbakemeldinger

Vår unike mattemotor retter, tolker og gir løpende tilbakemeldinger på alle steg og hele utregningsprosessen.

Programmering


Utforskende tilnærming
til programmering lærer eleven algoritmisk tenkning og problemløsing.

Struktur og tydelighet i undervisning og læring

,

Å ha god struktur på undervisningen vil si å ha forutsigbarhet, variasjon og en god plan. 

Nylige innlegg

FAQ

Mest stilte spørsmål
og svar

Du kan bestille lisenser på kikora.no/lisens. Lisenser i Kikora koster kr. 115 for grunnskolen og kr 150 for videregående skole. Prisene er per elev per skoleår eller kalenderår og ekskluderer mva. Vår minstepris er kr. 7000.

Kikora er et skoleprodukt med innlogging via Feide tilknyttet den skolen eleven tilhører. Vi har dessverre ikke noen løsning for private brukere.

Ja det kan dere. Hvis din skole ikke har Feide, har vi en egen løsning for innlogging. Oppgi at dere ikke har Feide i bestillingen, så tar vi kontakt om alternativ innlogging.