Lisens

Her kan du bestille lisenser til skolen, eller kontakte oss for et tilbud til hele kommunen. I Kikora løses det én lisens per bruker. Lisensen gir brukeren tilgang på alt i Kikora.

Alle avtaler har en minstepris på 7 000 kroner.

Kikora vil gjøre en prisjustering fra 1. mai, slik at alle elever i grunnskolen har samme pris. Ny pris blir kr 115 pr elev. Moms kommer i tillegg, og våre standard lisensvilkår gjelder. 

Enkeltskole

Kommune