Kikora for videregående

"

Dekker læreplanen

Automatisk retting

Sanntidsrapporter

Vi er i verdensklasse på kontinuerlig tilbakemelding

Integrert med GeoGebra

Oppgavesamlingene i Kikora har en induktiv tilnærming, med vekt på å gi elevene en dypere forståelse av de matematiske konseptene gjennom simulering og utforskende oppgaver. Umiddelbar tilbakemelding til elevene står sentralt, så i et tett samarbeid med GeoGebra internasjonalt har vi utviklet ny teknologi som gir elevene fortløpende tilbakemeldinger på dynamiske matematikkoppgaver, regneark og CAS.

Rapporter

Rapporter

Elevenes arbeid presenteres i dynamiske rapporter hvor du kan se hele klassen, eller hver enkelt elevs detaljerte fremgang. Zoom inn til hver oppgave, og hver linje i utregninga for å se hvor feilen ligger. Se hvor lang tid elevene bruker på oppgavene.

Regn med eller uten tilbakemelding

Regn med eller uten tilbakemelding

I Kikora kan du tildele elevene oppgaver som gjøremål, da vil de få tilbakemelding på om utregningene er korrekt. Om du gir oppgavene som test, skrus tilbakemeldingene av så elevene kan vise hva de har lært. Så fort prøven er "levert inn" får elevene umiddelbart rettet prøve tilbake og kan forsøke seg på nytt der det blei feil.

Tilpasset vanskelighetsgrad

Tilpasset vanskelighetsgrad

Hver elev er forskjellig, derfor kan alltid vanskelighetsgraden tilpasses, slik at alle lærer mest mulig og opplever den gode mestringsfølelsen. I Kikora kan elevene på alle temaer velge mellom tre vanskelighetsgrader, slik at tilpasninger kan gjøres for hver enkelt.

Prøv Kikora nå!

Ingen forpliktelser

Fagansvarlige for videregående

Fire flinke pedagoger utarbeider materiell for videregående

Erik Lyngner

Redaktør

Abdul Moeed Mohammad

Forfatter

Tarjei Bærland

Forfatter

Anders Baumberger

Anders Baumberger

Redaktør

Oppgavesamlinger

Kikora for Videregående dekker nesten alle mattefagene

Kikora VGS - 1P, 1T & 1P-Y

1P, 1T & 1P-Y

Dekker alt

Kikora VGS - R1

R1 & S1

I BETA. Dekker en god del, men er ikke komplett ennå.

2P & 2P-Y

I BETA. Dekker en god del, men er ikke komplett ennå.

Eksamenstrening

Eksamenstrening

Eksamensoppgavene fra 2009 til 2015 tilrettelagt for løsing i Kikora. Oppgavene kan løses med fortløpende tilbakemelding på mellomregningene, og alle oppgavene har fasit. Sortert etter eksamen for 10 trinn, 1T og 1P.