Katapult

Utforskende
matematikk

Læremiddelet Katapult handler om utforskende matematikk og elevene kastes bokstavelig talt uti det — godt hjulpet av hverandre, læreren, illustrative simuleringer i GeoGebra og løpende tilbakemeldinger på alt de gjør. Teksttunge teoriavsnitt erstattes av aktiviserende oppgaver, der elevene dine gradvis avdekker teorien gjennom interaktiv utforsking i en induktiv læringsprosess.

Vi mener at prosessen i seg selv er viktigere enn sluttsvaret, og elever lærer best som aktive deltakere i egen læring. Slik unngår vi at elevene opptrer som passive mottakere – og oppgaveløsere, som kun reproduserer teorien.

Prøv nå

Utforskende<br/>matematikk

Hvordan fungerer Kikora Katapult?

Læremiddelet er bygd opp for at du enkelt skal få oversikt over alt innholdet, i alle temaene. Derfor deles de inn på kjent vis som kapitler, med tilhørende delkapitler. Du vil finne tips og forslag til undervisningsopplegg til alle temaene.

Intro
Alle temaene starter med en introduksjonsrekke. Her har vi digitalisert mange kjente, og noen glemte, konkreter. Elevene utforsker modeller, illustrasjoner og maskiner for å finne løsningsmetoden.
Diskusjon
I alle intro-rekkene finnes det en eller flere oppgaver som gjør seg godt til diskusjon. Sett opp en Diskusjon med klassen din og la elevene diskutere seg frem til riktig svar. Kjør flere runder, og vis klassens svar anonymt.
Læringsrekke
Alle elever jobber på forskjellig nivå. Vi deler inn oppgavene i tre forskjellige læringsrekker, der eleven alltid får muligheten til å strekke seg videre. Det vil alltid være mulig å bytte nivå.
Utsjekk
Det er alltid greit å sjekke hva man kan, derfor tildeles noen tilfeldig oppgaver innenfor temaet som en utsjekk. Disse løser eleven uten løpende tilbakemelding, men får de rettet umiddelbart etter svar er avgitt.

Induktiv læringsprosess

Induktiv læringsprosess Induktiv læringsprosess
Velg trinn
Du vil når som helst kunne endre trinn øverst på siden.
Trinn 1-4 Trinn 5-7 Trinn 8-10 VGS