Universell Utforming

Samtlige avvik tilknyttet universell utforming er nå rettet

Diskrimineringsnemda har den 16.mai gitt et vedtak hvor de konkluderer med at Oslo Kommune ved Utdanningsetaten (UDE) har diskriminert på grunn av manglende universell utforming av IKT gjennom bruk av Kikora, med pålegg om å rette identifiserte feil innen 1.8.2022. Det er gitt ett unntak av en feil vurdert som teknisk krevende å rette.

Vi i Kikora bekrefter at samtlige avvik med rettefrist er fikset, og at Kikora derfor tilfredstiller kravene i henhold til universell utforming.

Vi samarbeider med UDE for å dokumentere dette på en tilfredsstillende måte innen rettefristen.

Helt siden vi ble klar over saken, har vi i Kikora jobbet med å rette opp i avvik identifisert av UU-tilsynet. Vi synes dette er leit. Kikoras ambisjon er å etterleve alle relevante lover og regler samt tilby en tjeneste som gir en god brukeropplevelse som ikke diskriminerer.

Vi har erkjent at Kikora ikke etterlevde de kravene som gjelder for universell utforming i henhold til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versjon 2 slik forskriften om universell utforming av IKT-tjenester tilsier. Vi er likevel glade for søkelyset, og muligheten til å bli bedre på universell utforming. 

Kikora er et læremiddel i matematikk som bruker visuelle elementer (matematiske konkreter) sammen med ny teknologi for å lære bort matematikk på en bedre måte. Dette innebærer blant annet interaktivitet og en utforskende tilnærming hvor elevene aktiveres og lærer ved å prøve og feile. Spesielt elever som sliter i matematikk har et godt læringsutbytte av denne tilnærmingen.

Å få interaktive objekter til å fungere med eksempelvis tastaturnavigasjon er teknisk krevende. Vi opplever derfor at Diskrimineringsnemda med sin uttalelse fra UU-tilsynet erkjenner at deler av dette er vanskelig, hvis i det hele tatt mulig, å gjøre universelt tilgjengelig. Vi ønsker derfor at vi finner gode løsninger sammen. 

Universell utforming er viktig. I avanserte applikasjoner som Kikora vil mange av kravene være teknisk krevende å løse. Teknologien har ikke kommet langt nok. Vi ser derfor fram til å kunne samarbeide med aktuelle myndigheter og brukerne våre på finne gode løsninger som inkluderer alle elever i norsk skole, uten å ta vekk innovative og anerkjente pedagogiske tilnærminger i digitale læremidler.