Status universell utforming

Kikora har rettet samtlige avvik tilknyttet universell utforming hvor Diskrimineringsnemda har pålagt retting.

Vi presiserer at Oslo Kommune ved Utdanningsetaten ikke får dagbøter grunnet bruk av Kikora slik det fremgår av artikkel publisert i Aftenposten den 6.2.2023.

Diskrimineringsnemda fattet i mai 2022 et vedtak med pålegg om å rette identifiserte feil innen 1.8.2022. Det er gitt unntak for én feil, vurdert som spesielt teknisk krevende å rette.

Kikora rettet samtlige avvik med rettefrist innen fristen

Saken ble avsluttet i september 2022, men gjenåpnet da det ble stilt spørsmål fra klager vedrørende flere aspekter. Vi ser ikke at vår implementering på disse områdene er i brudd med regelverket, og avventer en redegjørelse fra UU-tilsynet og Diskrimineringsnemda. Saken er derfor ikke avsluttet, men det påløper heller ingen dagbøter for bruk av Kikora. 

Kikoras ambisjon er å etterleve alle relevante lover og regler samt tilby en tjeneste som gir en god brukeropplevelse som ikke diskriminerer. Vi har erkjent at Kikora for et år siden ikke oppfylte de kravene som gjelder for universell utforming i henhold til Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) versjon 2 slik forskriften om universell utforming av IKT-tjenester tilsier. Vi er likevel glade for søkelyset, og muligheten til å bli bedre på universell utforming. 

Kikora er et læremiddel i matematikk som bruker visuelle elementer (matematiske konkreter) sammen med ny teknologi for å lære bort matematikk på en bedre måte. Dette innebærer blant annet interaktivitet og en utforskende tilnærming hvor elevene aktiveres og lærer ved å prøve og feile. Dette er en tilnærming som har sterk støtte i læringsforskningen, og spesielt elever som sliter i matematikk har ekstra godt læringsutbytte av denne tilnærmingen. Å få interaktive objekter til å fungere med eksempelvis tastaturnavigasjon er teknisk svært krevende. Dette erkjenner Diskrimineringsnemda og UU-tilsynet, og vi jobber med å finne gode løsninger. 

Vi utarbeider nå en løsning hvor brukere med skjermleser kan automatisk få slått av oppgaver som ikke fungerer med tastaturnavigering. Dette vil være på plass sommeren 2023.

Universell utforming er viktig. I avanserte applikasjoner som Kikora vil mange av kravene være teknisk krevende å løse. Teknologien har ikke kommet langt nok. Vi ser derfor fram til å kunne samarbeide med aktuelle myndigheter og brukerne våre for å finne gode løsninger som inkluderer alle elever i norsk skole, uten å ta vekk innovative, effektive og anerkjente pedagogiske tilnærminger i digitale læremidler.