Kikora for 8.–10. trinn

"

Dekker læreplanen

Automatisk retting

Sanntidsrapporter

Gi oppgaver på alle nivåer

Med Kikora får elevene muligheten til å tilnærme seg teorien på egenhånd, ved å utforske sammenhenger gjennom interaktive oppgaver ( simuleringer). Alle utregninger rettes løpende, og gir eleven tilbakemeldinger om de er på rett spor. Dette gir en økt mestringsfølelse, og øker motivasjonen for eleven. Med tilgang til materiale fra både mellomtrinn og VGS er det enkelt å tilpasse læremiddelet begge ender av skalaen.

Dynamiske rapporter

Rapporter

Elevenes arbeid presenteres i dynamiske rapporter hvor du kan se hele klassen, eller hver enkelt elevs detaljerte fremgang. Zoom inn til hver oppgave, og hver linje i utregninga for å se hvor feilen ligger. Se hvor lang tid elevene bruker på oppgavene.

Regn med eller uten tilbakemelding

Regn med eller uten tilbakemelding

I Kikora kan du tildele elevene oppgaver som gjøremål, da vil de få tilbakemelding på om utregningene er korrekt. Om du gir oppgavene som test, skrus tilbakemeldingene av så elevene kan vise hva de har lært. Så fort prøven er "levert inn" får elevene umiddelbart rettet prøve tilbake og kan forsøke seg på nytt der det blei feil.

Tilpasset vanskelighetsgrad

Tilpasset vanskelighetsgrad

Hver elev er forskjellig, derfor kan alltid vanskelighetsgraden tilpasses, slik at alle lærer mest mulig og opplever den gode mestringsfølelsen. I Kikora kan elevene på alle temaer velge mellom tre vanskelighetsgrader, slik at tilpasninger kan gjøres for hver enkelt.

Prøv Kikora nå!

Ingen forpliktelser

Fagansvarlige for ungdomsskolen

Åtte flinke pedagoger utarbeider materiell for ungdomsskolen

Erik Lyngner

Redaktør

Silje Skråmo

Forfatter

Fornavn Etternavn

Åsmund Børsum

Forfatter

Trond Storrønning

Forfatter

Anders Baumberger

Anders Baumberger

Redaktør

Hanan Abdelrahman

Forfatter

Tom Rune Kongelf

Fagdidaktisk rådgiver

Hva våre brukere sier om oss

Kikoras metode

Kikora for ungdomskolen dekker hele pensumet fra 8. til 10. klassee

Castor 8–10 trinn

Utforsking

utforskende tilnærming hvor elevene lærer gjennom å utforske seg fram til bedre forståelse, spesielt gjennom økt bruk av visualisering. Vi smelter sammen den tradisjonelle tilnærmingen med teori – eksempler – oppgaver, og bidrar til mer effektiv læring

Diskusjon

Med Kikora får du nå muligheten til å ramme inn den gode matematikksamtalen i klasserommet. Vis oppgave på tavla, la elevene gi sitt svar, og få opp en grafisk fremstilling av gruppens svar. La de som ønsker fortelle hvorfor de tenkte som de gjorde, og la noen som tenkte annerledes få svare.

Castor 8–10 trinn 2

Øving

Med Kikora får elevene muligheten til å trene på mange varierte oppgaver innenfor alle temaer i læreplanen. Alle oppgaverekkene kommer med tre vanskelighetsgrader, slik at alle skal få muligheten til å oppleve mestring og glede i matematikken.

Castor 8–10 trinn 2

Vurdering

Med Kikora får læreren et arkiv med alt av sine elevers arbeid. Hen kan enkelt få opp sammendrag av en (eller flere) elev(er)s arbeid, eller gå dypere inn, og se nøyaktig hvordan eleven har tenkt når han/hun ikke har lykkes med en oppgave.