Personvernerklæring

Personvern er viktig for oss i Kikora!

Er du bruker av våre digitale læremidler kan du lære mer om hva, hvordan og hvorfor vi behandler dine personopplysninger her:

Search results:

No result:

Eldur Learning AS er et et norskt firma som holder til i Oslo.
Våre kontaktdetaljer er: 
Eldur Learning
Trondheimsveien 2A
0560 OSLO

Epost: info@kikora.no
Telefon: 2137 8440

Det er vi som lager Kikora-programmet som du har en brukerkonto på. 

Grunnen til at du har en konto i Kikora er at skolen du går på eller kommunen der du bor har kjøpt Kikora til deg. Dette har de gjort fordi det er deres oppgave å gi deg gode læremidler slik at du kan lære på en god måte. Du har en rett til å få gode læremidler ifølge en norsk lov som heter «Opplæringsloven». 

For at du skal kunne logge inn og bruke Kikora, så trenger vi en del informasjon om deg. Denne informasjonen lagrer vi på noen store datamaskiner koblet til internett som kalles servere. Disse serverne står i Norge eller i andre land i EU eller i USA. Informasjonen vi trenger og lagrer om deg er: 

* Brukernavn, passord og informasjon som hjelper oss å vite at du er du. 

* Informasjon om skolen din, klassen/gruppen din og læreren din. 

* Informasjon om alle utregninger du gjør, når de ble gjort, hvor lang tid du brukte og hva Kikora-programmet svarte deg. 

* Informasjon om lekser, tester og andre ting læreren din gir deg i programmet. 

* Informasjon om du sender noen melding til oss inne i Kikora-programmet. 

* Informasjon om de som har bestilt Kikora og ting knyttet til dette. 

Det er de som kjøpte Kikora-programmet som bestemmer over denne informasjonen, og vi i Kikora lagrer denne informasjonen så lenge de ønsker vi skal lagre den. Om de ikke lenger ønsker å bruke Kikora eller du slutter på skolen - så sletter vi all informasjon som kan knyttes til deg senest etter 18 måneder eller tidligere om skolen/kommunen ønsker. 

Dersom du vil at informasjonen om deg skal slettes nå, må du ta kontakt med skolen din.

Om informasjonen din, for eksempel alle utregninger og Kikora sine svar på det du har gjort, er i ferd med å bli slettet - så kan du kontakt oss om du ønsker at denne skal lagres videre. 

Vi i Kikora er veldig strenge på hvem som får se informasjonen om deg - og leverer den ikke ut til noen andre. Det er kun du og lærerne dine som kan se den. I tillegg kan noen av de som jobber i Kikora med serverne eller som svarer når du eller læreren din tar kontakt med oss se informasjonen om deg. Også de som leverer serverne vi lagrer data på, kan ha tilgang til dataene. 

Alle i Kikora og alle som leverer servere og som kan se informasjonen din må skrive under på en avtale om at alt de ser er hemmelig og at de ikke kan si noe om det til noen andre. Vi har oversikt over når folk ser på informasjonen din og at de har en god grunn til det. Vi kontrollerer også jevnlig at serverne er sikre og at ingen uvedkommende kan få tilgang til informasjonen om deg. 

 

Med vennlig hilsen, 
Kikora

1. Eldur Learning som databehandler

Eldur Learning AS, som eier og driver Kikora, er en databehandler som behandler personlige opplysninger på vegne av en behandlingsansvarlig, som regel en skole eller kommune. Eller om du er en individuell bruker - etter samtykke fra deg. 

 

Våre kontaktdetaljer er: 

 

Eldur Learning AS (Kikora)

Trondheimsveien 2A 

0560 OSLO

Epost: databehandler@kikora.no

Telefon: 2137 8440

 

 

2. Om Eldur Learnings virksomhet

Eldur Learning leverer digitale læremidler bl.a. i matematikk. Man kan logge seg på som lærer eller elev.

 

Når man regner oppgaver i Kikora gir programmet tilbakemelding på hver linje i utregningen, slik at eleven veiledes til å komme lenger på egenhånd. Kikora kan, basert på  hva brukerne får til, anbefale hva brukeren bør jobbe videre med.

 

Når man er pålogget kan man arbeide i læremidlet, se sin egen aktivitetshistorikk og eventuelle lekser/tildelinger. Lærere kan i tillegg se dette for elevene sine, gi lekser/tildelinger og administrere klasser og grupper.

 

3. Formålet med Eldur Learnings behandling av personopplysninger

Personlige opplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

 

Eldur Learning lagrer personopplysninger om brukerne for:

 

å kunne tilby sentral funksjonalitet i Eldurs programvare, slik som personlige konti der brukerne kan få opp oversikter over hva de har gjort og når de har gjort det.

at lærere skal kunne få opp gruppene sine og følge progresjon samt tildele oppgaver til enkeltpersoner og grupper. 

å automatisk kunne anbefale oppgaver tilpasset hva hver bruker kan. 

at Eldur kan ha oversikt over hvilke brukere som har tilgang til hvilket materiale, da det vil kunne ligge restriksjoner i hvilket læringsmateriale ulike brukere skal ha tilgang til. 

å øke brukervennlighetene ved at lærere slipper å bruke tid på å administrere elever som kommer til/fra en gruppe.

å forbedre og utvikle nye oppgaver og ny funksjonalitet i læremidlene.  

å kunne vise oversikter som der man kan se hvilke skoler som gjør mest og hvor mye som gjøres f.eks. under den nasjonale regnekonkurransen ”MatteMaraton”.

å kunne yte support og annen brukeroppfølging relatert til kunde- og brukerforholdet. 

 

 

Bakgrunnen for at Eldur Learning lagrer personlige opplysninger er at de som har bestilt lisens på Kikora (typisk en skole, kommune eller fylke) ønsker at Eldur Learning skal lagre personlige opplysninger.

 

De som har bestilt Kikora vil at du som bruker skal ha tilgang til gode læremidler slik at du kan lære på en god måte, noe de bl.a. gjennom opplæringsloven er pålagt å gjøre. Det vil si at Eldur Learnings lagring av personopplysninger er hjemlet i Opplæringsloven.

 

Om du er en individuell bruker behandler vi de personlige opplysningene fordi du har bedt om en konto i Kikora og har samtykket i at Eldur Learning behandler dine personlige opplysninger. 

 

4. Beskrivelse av behandlingen

Eldur Learning lagrer og håndterer følgende personlige opplysninger:

 

Opplysninger for hver skole: Intern ID, Ekstern ID, Navn, Antall elever på skolen, Adresse, Koordinater

Opplysninger for hver gruppe/klasse: Intern ID, Ekstern ID, Navn, Skole, ev. personer i spesielle roller (kontaktperson etc.) 

Opplysninger for hver person: Intern ID, Ekstern ID, Navn, Brukernavn/email, Grupper, Rolle i grupper (eks. elev/lærer), årstrinn, Utregninger, Tilordninger, Anbefalinger, Personlige innstillinger i klienten (eks. målform/språk), informasjon for feilsøking og kvalitetsforbedring (eks. operativsystem, nettleser, anonymisert bruksdata fra 3.parts systemer o.l), andre data som brukerne selv genererer på systemet

Opplysninger for hver utregning (typisk laget av elev): Hvilken oppgave, Hvilke innskrevne linjer, tidspunkt, systemets respons

Opplysninger for hver tilordning: Hva som ble tilordnet (lekse, bokmerke, test, diskusjon etc.), Tidspunkt, Leveringsrom (når tilordningen skal være aktiv).

Opplysninger om kundeforholdet: Kontaktpersoner og kontaktdetaljer hos kunden, kjøpshistorikk, fakturerings- og betalingsdetaljer og historikk, annen relevant dialog relatert til kundeforholdet.

 

En del av disse opplysningene vil Eldur Learning be om å få fra kunden (typisk FEIDE, skoleeier eller enkeltskoler) ved oppstart av kundeforholdet. Andre personlige opplysninger vil Eldur Learning få etter hvert som en bruker benytter programmet.

 

 

5. Fysisk lagring av de personlige opplysningene

Alle Eldur Learnings personopplysninger lagres i databaser på servere. Det tas fortløpende backup av serverne, og vi har til enhver tid lagret backup for de siste 30 dagene. Backupserverne befinner seg på en annen fysisk lokalisasjon enn hovedserveren, for at de dine data skal være sikret i tilfelle brann eller annen fysisk destruksjon av serverne. 

 

Eldur Learning har seks underleverandører som kan behandle personopplysninger: 

 

Selskap: Blix Solutions AS.  

Adresse: Gullhaugveien 1, 0484 Oslo

Oppgaver: CoHoste, drifte oppdatere og feilrette hardware og OS på Eldurs serverve

Avtale mellom Eldur Learning og underleverandør: Tiltredelse til Databehandleravtale fornyet juni 2018

 

Selskap: Amazon Web Services EMEA SARL

Adresse: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Oppgaver: CoHoste, drifte oppdatere og feilrette hardware og OS på Eldurs serverve

Avtale mellom Eldur Learning og underleverandør: AWS GDPR Data Processing Addendum

 

Selskap: Microsoft Ireland Operations, Ltd. 

Adresse: Attn: Data Protection, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 

Oppgaver: CoHoste, drifte oppdatere og feilrette hardware og OS på Eldurs serverve

Avtale mellom Eldur Learning og underleverandør: Microsoft Online Services Terms, oppdatert nov. 2018. Deriblant Vedlegg 4 - Vilkår i EUs personvernforordning (GDPR)

 

Selskap: Raygun Limited

Adresse: PO Box 19057, 100 Courtenay Place, Wellington, New Zealand

Oppgaver: Verktøy for detektering og oppfølging av feil i programmet

Avtale mellom Eldur Learning og underleverandør: Raygun Data Processing Addendum.

 

Selskap: Functional Software Inc. 

Adresse: Functional Software Inc., Sentry, 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA

Oppgaver: Verktøy for detektering, feilsøking, og fiksing av bugger og krasjer i programmet. 

Avtale mellom Eldur Learning og underleverandør: Sentry Data Processing Amnendment

 

Selskap: Salesforce.com, INC.

Adresse: The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA

Oppgaver: Administrering av kunde- og bruksforhold, deriblant fakturering og support

Avtale mellom Eldur Learning og underleverandør: Data Processing Adendum (GDPR, Salesforce Processor Binding Corporate Rules, Privacy Shield, and Standard Contractual Clauses. 

 

Alle Eldurs underleverandører er bundet av- og oppfyller kravene i personvernforordningen GDPR, deriblant ved enten å ha servere i EU/EØS området eller gjennom egne «Privacy Shield» forpliktelser. Kopi av alle avtalene mellom Eldur Learning og underleverandører kan finnes på: https://tinyurl.com/y8w2b8cz

 

Hva gjelder Eldur Learnings egne databaser, så har vi hovedservere for dette, og av disse blir det tatt sikkerhetskopier til backupservere fortløpende. Backupene lagres i minst 30 dager, for å sikre dine data.

 

All kommunikasjon mellom klientmaskiner og Eldurs servere som kan inneholde personopplysninger krypteres med standard TSL/SSL-kryptering.

 

 

6. Tilgang til de personlige opplysningene

Hvilke personer har tilgang til de lagrede personlige opplysningene?

Alle personlige opplysninger er kun tilgjengelig på et «need to know» grunnlag. Følgende grupper har tilgang til de personlige opplysningene:

 

Brukere

Elever har tilgang til sin personlige konto samt de personopplysningene som er knyttet til denne. Lærer til en gruppe vil kunne få opp personopplysninger om seg selv og om elever i gruppen.

 

Ansatte i Eldur Learning som jobber med databaser, testing og support. 

En gruppe av utviklerne i Eldur Learning jobber med utvikling, oppsett og optimalisering av databasene med personopplysninger. Disse har tilgang til informasjonen i databasene, og er ansvarlige for backuprutinene. Dette er nødvendig for å kvalitetssikre og utvikle produktet.

En annen gruppe i Eldur jobber med testing og support. Disse har kun ha tilgang til personopplysninger når brukeren aktivt går inn og sender en feilmelding fra programmet. Vedkommende vil da kunne få opp informasjon om hvem som har sendt feilmeldingen. Hvis feilmeldingen var relatert til en utregning, vil man også kunne få opp selve oppgaven det gjaldt, hva som ble skrevet inn og systemets respons. Eller de får tilgang til personopplysninger gjennom fysiske møter med brukerne. 

 

Ansatte hos underleverandører

Utvalgte ansatte hos underleverandørene kan ha begrenset tilgang til Eldurs personlige opplysninger. EUs personvernforordning stiller svært strenge krav for dette, og alle ansatte hos underleverandørene er bundet av dette ref. pkt. 5. 

 

7. Sletting av personlige opplysninger

De personlige opplysningene lagres kun etter ønske og avtale med en behandlingsansvarlig - som regel en skole eller skoleeier som er bruker/kunde og har bestilt lisenser for Kikora. Eller om du er en individuell bruker - etter ønske fra deg. 

 

Eldur Learning anonymiserer og/eller sletter alle personlige opplysninger slik at de ikke lenger er personlige når følgende inntreffer: 

Når en Behandlingsansvarlig - eller når du, om du er en individuell bruker - ikke lenger ønsker at Eldur Learning skal behandle de personlige opplysningene. 

Eller 18 måneder etter avsluttet kundeforhold.

Eller 36 måneder med inaktivitet på brukerkontoen.

 

Ta kontakt med oss om du ønsker at dine data skal slettes. 

 

8. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter: 

 

Du har rett til å få innsyn i og til å korrigere hvilke personlige opplysninger vi lagrer om deg. 

Om du er Behandlingsansvarlig eller har bestilt Kikora som individuell bruker har du rett til å kreve alle personopplysninger om deg slettet. 

Som Behandlingsansvarlig eller individuell bruker kan du trekke tilbake samtykke og tillatelsen til at Eldur Learning behandler personlige opplysninger på vegne av deg. 

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet - i Norge er dette Datatilsynet. 

Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene du selv har gitt gjennom Kikora. Dette ved at Eldur Learning kan opprette en strukturert fil i csv-format med alle dine utregninger og tilbakemeldinger. Dette er manuelt arbeid for Eldur Learning og vi vil kunne ta betalt for den tid dette faktisk tar - i størrelsesorden 500,- NOK for individuelle brukere. 

 

Hvorvidt andre programmer faktisk kan importere/lese denne filen er opp til de som lager disse andre programmene å utvikle støtte for.

Velg trinn
Du vil når som helst kunne endre trinn øverst på siden.
Trinn 1-4 Trinn 5-7 Trinn 8-10 VGS