DIGITAL MATEMATIKK, GJORT ENKELT
Fullstendige utregninger og tilbakemeldinger hele veien!
Umiddelbar tilbakemelding

NÅ OGSÅ FOR DYNAMISKE OPPGAVER, REGNEARK OG CAS

Med Kikora får elevene umiddelbar tilbakemelding gjennom hele utregningen, linje for linje, uansett hvilken metode eller løsningsstrategi eleven benytter. I våre nye oppgavesamlinger for videregående får elevene fortløpende tilbakemelding også når de jobber i regneark, løser oppgaver med GeoGebra eller jobber i simuleringer og mer dynamiske oppgaver. Med tilbakemeldinger kommer elevene lengre på egenhånd og får til mer.

Dynamiske lærer-rapporter

SPAR TID OG FÅ BEDRE OVERSIKT

Med Kikora får læreren full kontroll over alle sine elevgrupper, og kan enkelt gruppe- eller individtilpasse tildelingen av oppgaver og tester etter elevens behov.

Alle oppgaver som regnes i Kikora rettes automatisk, og lagres enkelt i rapporter som lærer kan ta frem for å se på gruppen som helhet, eller detaljert på hver enkelt elevs arbeid. På denne måten blir det lettere å identifisere elevenes behov for videre veiledning.

Diskusjon

Med nyheten “Kikora Diskusjon” sendes alle elevbesvarelser til lærerens tavle og presenteres som grunnlag for å diskutere og argumentere for ulike løsningsstrategier i én og samme oppgave. Dette for å stimulere til større dybdeforståelse av spesielt krevende oppgaver, som en motvekt til individuell oppgaveløsning.

Lanseres høsten 2018 – men ta kontakt om du ønsker å pilotere.

Øving

Oppgavesamlingene i Kikora har en induktiv tilnærming med vekt på å gi elevene en dypere forståelse av de matematiske konseptene, gjennom oppgaveløsing. Teori, eksempler og oppgaveløsing flettes sammen i iterative læringsprosesser der umiddelbar tilbakemelding til elevene står sentralt. I tett samarbeid med GeoGebra internasjonalt har vi utviklet ny teknologi som nå ikke bare gir elevene fortløpende tilbakemeldinger på utregninger, men også i dynamiske matematikkoppgaver, regneark og CAS.

Samtidig styrkes lærerens rolle ved at alt elevarbeid automatisk rettes og rapporteres fortløpende.

Vurdering

Kikora kommer med et omfattende sett av emnetester, og det er svært enkelt for deg som lærer å tildele disse – eller å pukke ut egne oppgaver til tester. Under testen regner elevene uten å få fortløpende tilbakemelding fra Kikora, mens du som lærer får alle besvarelsene ferdig rettet. Når testen er ferdig rettes øyeblikkelig alle oppgavene for eleven, og de kan enkelt gå inn og korrigere egne feil og regne videre på det de ikke fikk til.
Emnetestene i Kikora er designet for formativ underveisvurdering, og gjør det lettere å få oversikt og gi hyppigere tilbakemelding til elevene enn med tradisjonelle og sjeldnere kapittelprøver.

Med Kikoralisens får du

Nye 1P, 1T og 1P-Y oppgavesamlinger
Kikora har de siste to årene satset tungt på utvikling av nytt innhold for VGS, med egen redaksjon ledet av lektor og forfatter Erik Lyngner som også jobber på Nydalen VGS hvor elever og lærere tester alt som utvikles fortløpende.

Oppgavene spenner over de fleste emner i K06. Teori, eksempler og oppgaveløsning flettes sammen i iterative læringsprosesser der umiddelbar tilbakemelding til elevene står sentralt. Oppgavesamlingene har også som eksplisitt målsetting å gi elevene all nødvendig verktøykompetanse (GeoGebra/CAS/Regneark) både gjennom rene verktøyteoretiske oppgaver supplert med forklarende videoer, og oppgaver med et matematikkfaglig fokus der verktøyet er middelet for å løse det faglige problemet. Mer enn 2 000 oppgaver i 1P, 3 000 oppgaver i 1T og 2 000 i 1P-Y.

Beta-tilgang til oppgavesamlingene S1, R1, 2P og 2P-Y
De samme rike, mangfoldige og dynamiske oppgavene og introduksjonene som for 1T, 1P og 1P-Y men utviklet for nye læreplaner. Teori, eksempler og oppgaveløsning flettet sammen - og der elevene får fortløpende tilbakemeldinger på utregninger og lærerne ferdig rettet rapporter. Oppgavesamlingene er under utvikling - men mer enn 5 500 oppgaver er ferdigstilte.
GeoGebra kurs
GeoGebra er et av verdens mest brukte dynamiske matematikverktøy - og benyttes på svært mange videregående skoler i Norge. Dette er et interaktivt kurs for å lære elever og lærere å bruke GeoGebra. Gjennom 102 dynamiske øvingsbolker blir man først presentert for en kort introduksjonsvideo til temaet, før man får en praktisk Kikora-oppgave som må løses med bruk av GeoGebra - alt inne i Kikora-klienten. Kurset følger GeoGebra sin sertifiseringsmal, og gjennomfører man hele kurset blir man en offisiell sertifisert GeoGebrabruker. Oppgavene og videoene er utviklet i tett samarbeid med Holmboprisvinner Sigbjørn Hals.
Eksamensoppgaver 2009-2015
Eksamensoppgavene fra 2009 til 2015 tilrettelagt for løsing i Kikora. Oppgavene kan løses med fortløpende tilbakemelding på mellomregningene, og alle oppgavene har fasit. Sortert etter eksamen for 10 trinn, VG 1T og VG1P.
Én Opp oppgavesamling
Her utfordres elever som ligger på nedre halvdel av karakterskalaen til å ta i et ekstra tak for å forbedre sin karakter. Én kilo spesielt­­ utvalgte oppgaver som dekker det mest grunnleggende innenfor de fleste emner­ skal løses på Ett skoleår med mål om å gå opp Én karakter. Oppgavene er sortert i ulike samlinger for 1P og 1P-Y.
Alle oppgavesamlingene for 8-10 trinn
Mange elever i videregående skole trenger å repetere emner fra læreplanen i ungdomsskolen. I Kikora gir vi derfor tilgang til alle oppgavesamlingene for ungdomsskolen til alle elever på videregående. På denne måten har du som lærer en større og mer variert samling oppgaver du kan tildele og følge elever opp på. Castor oppgavesamling har mer enn 5 000 oppgaver.

Med Kikoralisens får du:

Nye 1P, 1T og 1P-Y oppgavesamlinger

Kikora har de siste to årene satset tungt på utvikling av nytt innhold for VGS, med egen redaksjon ledet av lektor og forfatter Erik Lyngner som også jobber på Nydalen VGS hvor elever og lærere tester alt som utvikles fortløpende.

Oppgavene spenner over de fleste emner i K06. Teori, eksempler og oppgaveløsning flettes sammen i iterative læringsprosesser der umiddelbar tilbakemelding til elevene står sentralt. Oppgavesamlingene har også som eksplisitt målsetting å gi elevene all nødvendig verktøykompetanse (GeoGebra/CAS/Regneark) både gjennom rene verktøyteoretiske oppgaver supplert med forklarende videoer, og oppgaver med et matematikkfaglig fokus der verktøyet er middelet for å løse det faglige problemet. Mer enn 2 000 oppgaver i 1P, 3 000 oppgaver i 1T og 2 000 i 1P-Y.

Beta-tilgang til oppgavesamlingene S1, R1, 2P og 2P-Y

De samme rike, mangfoldige og dynamiske oppgavene og introduksjonene som for 1T, 1P og 1P-Y men utviklet for nye læreplaner. Teori, eksempler og oppgaveløsning flettet sammen – og der elevene får fortløpende tilbakemeldinger på utregninger og lærerne ferdig rettet rapporter.

Oppgavesamlingene er under utvikling – men mer enn 5 500 oppgaver er ferdigstilte.

GeoGebra kurs

GeoGebra er et av verdens mest brukte dynamiske matematikverktøy – og benyttes på svært mange videregående skoler i Norge.

Dette er et interaktivt kurs for å lære elever og lærere å bruke GeoGebra. Gjennom 102 dynamiske øvingsbolker blir man først presentert for en kort introduksjonsvideo til temaet, før man får en praktisk Kikora-oppgave som må løses med bruk av GeoGebra – alt inne i Kikora-klienten. Kurset følger GeoGebra sin sertifiseringsmal, og gjennomfører man hele kurset blir man en offisiell sertifisert GeoGebrabruker.

Oppgavene og videoene er utviklet i tett samarbeid med Holmboprisvinner Sigbjørn Hals.

Eksamensoppgaver 2009-2015

Eksamensoppgavene fra 2009 til 2015 tilrettelagt for løsing i Kikora. Oppgavene kan løses med fortløpende tilbakemelding på mellomregningene, og alle oppgavene har fasit. Sortert etter eksamen for 10 trinn, VG 1T og VG1P.

Én Opp oppgavesamling

Her utfordres elever som ligger på nedre halvdel av karakterskalaen til å ta i et ekstra tak for å forbedre sin karakter. Én kilo spesielt­­ utvalgte oppgaver som dekker det mest grunnleggende innenfor de fleste emner­ skal løses på Ett skoleår med mål om å gå opp Én karakter. Oppgavene er sortert i ulike samlinger for 1P og 1P-Y.

Alle oppgavesamlingene for 8-10 trinn

Mange elever i videregående skole trenger å repetere emner fra læreplanen i ungdomsskolen. I Kikora gir vi derfor tilgang til alle oppgavesamlingene for ungdomsskolen til alle elever på videregående. På denne måten har du som lærer en større og mer variert samling oppgaver du kan tildele og følge elever opp på. Castor oppgavesamling har mer enn 5 000 oppgaver.