DIGITAL MATEMATIKK, GJORT ENKELT.
Fordi prosessen er viktig!
Foto: Sara Angelica Spilling
Umiddelbar tilbakemelding

ELEVENE KOMMER LENGER PÅ EGENHÅND

Kikoras unike mattemotor gir umiddelbar tilbakemelding gjennom hele utregningen, linje for linje, uansett hvilken metode eller løsningsstrategi eleven benytter. På den måten får eleven til mer, og trenger derfor ikke like mye hjelp og veiledning av læreren – det være seg i klasserommet eller med hjemmearbeidet.

Detaljerte rapporter for lærer

SPAR TID OG FÅ BEDRE OVERSIKT

Med Kikora får læreren full kontroll over alle sine elevgrupper, og kan enkelt gruppe- eller individtilpasse tildelingen av oppgaver etter elevens behov.

Alle oppgaver som regnes i Kikora rettes automatisk, og lagres fortløpende i rapporter som lærerne kan ta frem for å se på gruppen som helhet, eller detaljert på hver enkelt elevs arbeid. På denne måten blir det lettere å identifisere elevenes behov for videre veiledning.

Tospråk

NORSK OG MORSMÅL PÅ SAMME SKJERM

Klasserommet i dag gjenspeiler samfunnet, og mange elever har behov for undervisning på sitt eget morsmål. Derfor har vi oversatt og lest inn lyd til over 8000 oppgaver på ni forskjellige språk utenom norsk. Sammen med eksperter har vi også laget en serie med informative introduksjonsvideoer for deg som skal undervise elever med annen språklig og kulturell bakgrunn.

Vi har oversatt til svensk, engelsk, arabisk, pashto, somali, tigrinja, polsk, spansk og portugisisk.

Diskusjon

Med nyheten “Kikora Diskusjon” sendes alle elevbesvarelser til lærerens tavle og presenteres som grunnlag for å diskutere og argumentere for ulike løsningsstrategier i én og samme oppgave. Dette for å stimulere til større dybdeforståelse av spesielt krevende oppgaver, som en motvekt til individuell oppgaveløsning.

Lanseres høsten 2018 – men ta kontakt om du ønsker å pilotere.

Øving

Oppgavesamlingene i Kikora har en induktiv tilnærming med vekt på å gi elevene en dypere forståelse av de matematiske konseptene, gjennom oppgaveløsing. Teori, eksempler og oppgaveløsing flettes sammen i iterative læringsprosesser der umiddelbar tilbakemelding til elevene står sentralt. I tett samarbeid med GeoGebra internasjonalt har vi utviklet ny teknologi som nå ikke bare gir elevene fortløpende tilbakemeldinger på utregninger, men også i dynamiske matematikkoppgaver, regneark og CAS.

Samtidig styrkes lærerens rolle ved at alt elevarbeid automatisk rettes og rapporteres fortløpende.

Vurdering

Kikora kommer med et omfattende sett av emnetester, og det er svært enkelt for deg som lærer å tildele disse – eller å plukke ut egne oppgaver til tester. Under testen regner elevene uten å få fortløpende tilbakemelding fra Kikora, mens du som lærer får alle besvarelsene ferdig rettet. Når testen er ferdig rettes øyeblikkelig alle oppgavene for eleven, og de kan enkelt gå inn og korrigere egne feil og regne videre på det de ikke fikk til.

Emnetestene i Kikora er designet for formativ underveisvurdering, og gjør det lettere å få oversikt og gi hyppigere tilbakemelding til elevene enn med tradisjonelle og sjeldnere kapittelprøver.


Med Kikoralisens får du

CASTOR OPPGAVESAMLINGER
Castor-serien inneholder Kikoras mest brukte oppgavesamlinger som spenner over de fleste emner i K06. De enkleste oppgavene på sti A er skrevet for de svakest presterende elevene. Oppgavene i sti B og C øker vanskelighetsgraden betydelig blant annet med mer komplekse oppstilte oppgaver og sammensatte tekstoppgaver. Stjerneoppgavene ligger helt i grense­land til vanskeligere pensum. Castor Komplett er et samlekompendium der alle Castor-oppgavene er samlet emnevis for repetisjon eller mengdetrening innenfor bestemte emner. Oppgavesamlingen Castor kommer også med ferdig tester og kartleggingsoppgaver for hvert kapittel.

Inneholder 4 300 oppgaver sortert på årskursene 3-4, 5-7 og 8-10. Man får også tilgang til 2 900 oppgaver tilpasset videregående skole.

KRANIUM OPPGAVESAMLINGER
Kikoras treningssenter for hjernemuskelen. Her kan elevene øve opp og diskutere gode strategier for hoderegning. Jevnlige treningsøkter i Kranium legger et godt grunnlag for å mestre mer avansert regning senere. Oppgavene er sortert i ulike «studio» fra årskurs 3 til årskurs 10, og elevene kan gå gradene fra det enklere hvitt belte og opp til svart belte i hoderegning. Tilsammen over 5 500 hoderegningsoppgaver.
EKSAMENSOPPGAVER 2009-2015
Eksamensoppgavene fra 2009 til 2015 tilrettelagt for løsing i Kikora. Oppgavene kan løses med fortløpende tilbakemelding på mellomregningene, og alle oppgavene har fasit. Sortert etter eksamen for 10 trinn, VG 1T og VG1P.
ÉN OPP OPPGAVESAMLINGER
Her utfordres elever som ligger på nedre halvdel av karakterskalaen til å ta i et ekstra tak for å forbedre sin karakter. Én kilo (1000) spesielt­­ utvalgte oppgaver som dekker det mest grunnleggende innenfor de fleste emner­ skal løses på Ett skoleår med mål om å gå opp Én karakter. Oppgavene er sortert i ulike samlinger for årskurs 9 og 10.
GEOGEBRA KURS
Et interaktivt kurs for å lære elever og lærere å bruke GeoGebra. Gjennom inntil 102 dynamiske øvingsbolker blir man først presentert for en kort introduksjonsvideo til temaet, får man får en praktisk Kikora-oppgave som må løses med bruk av GeoGebra - alt inne i Kikora-klienten. Kurset følger GeoGebra sin sertifiseringsmal, og gjennomfører man hele kurset blir man en offisiell sertifisert GeoGebrabruker. Oppgavene og videoene er utviklet i tett samarbeid med Holmboprisvinner Sigbjørn Hals, og er strukturert i egne løp for årskurs 5-7, 8-10 og VG1.

Med Kikoralisens får du

CASTOR OPPGAVESAMLINGER

Castor-serien inneholder Kikoras mest brukte oppgavesamlinger som spenner over de fleste emner i K06. De enkleste oppgavene på sti A er skrevet for de svakest presterende elevene. Oppgavene i sti B og C øker vanskelighetsgraden betydelig blant annet med mer komplekse oppstilte oppgaver og sammensatte tekstoppgaver. Stjerneoppgavene ligger helt i grense­land til vanskeligere pensum. Castor Komplett er et samlekompendium der alle Castor-oppgavene er samlet emnevis for repetisjon eller mengdetrening innenfor bestemte emner. Oppgavesamlingen Castor kommer også med ferdig tester og kartleggingsoppgaver for hvert kapittel.

Inneholder 4 300 oppgaver sortert på årskursene 3-4, 5-7 og 8-10. Man får også tilgang til 2 900 oppgaver tilpasset videregående skole.

KRANIUM OPPGAVESAMLINGER

Kikoras treningssenter for hjernemuskelen. Her kan elevene øve opp og diskutere gode strategier for hoderegning. Jevnlige treningsøkter i Kranium legger et godt grunnlag for å mestre mer avansert regning senere. Oppgavene er sortert i ulike «studio» fra årskurs 3 til årskurs 10, og elevene kan gå gradene fra det enklere hvitt belte og opp til svart belte i hoderegning.

Tilsammen over 5 500 hoderegningsoppgaver.

EKSAMENSOPPGAVER 2009-2015

Eksamensoppgavene fra 2009 til 2015 tilrettelagt for løsing i Kikora. Oppgavene kan løses med fortløpende tilbakemelding på mellomregningene, og alle oppgavene har fasit. Sortert etter eksamen for 10 trinn, VG 1T og VG1P.

ÉN OPP OPPGAVESAMLINGER

Her utfordres elever som ligger på nedre halvdel av karakterskalaen til å ta i et ekstra tak for å forbedre sin karakter. Én kilo (1000) spesielt­­ utvalgte oppgaver som dekker det mest grunnleggende innenfor de fleste emner­ skal løses på Ett skoleår med mål om å gå opp Én karakter. Oppgavene er sortert i ulike samlinger for årskurs 9 og 10.

GEOGEBRA KURS

Et interaktivt kurs for å lære elever og lærere å bruke GeoGebra. Gjennom inntil 102 dynamiske øvingsbolker blir man først presentert for en kort introduksjonsvideo til temaet, får man får en praktisk Kikora-oppgave som må løses med bruk av GeoGebra – alt inne i Kikora-klienten.

Kurset følger GeoGebra sin sertifiseringsmal, og gjennomfører man hele kurset blir man en offisiell sertifisert GeoGebrabruker.

Oppgavene og videoene er utviklet i tett samarbeid med Holmboprisvinner Sigbjørn Hals, og er strukturert i egne løp for årskurs 5-7, 8-10 og VG1.