Kikora workshop med Drammen kommune

25. januar kl 1200-1530 holder Kikora en interaktiv workshop for matematikklærere i Drammen kommune. 

Det blir servert lunsj i forkant av kurset og vi avslutter med quiz hvor det er mulighet til å vinne gratis deltagelse på NKUL-konferansen i Trondheim i mai 2023 inkl. 3 netter på hotell, Teach Meet og helaften på Øx tap room!

Kurssted: Utvikling og digitalisering, Møterom ADA
Adresse: Wergelands gate 9, i 2. etasje

Det er gratis å delta. 

Workshop med Kikora

Illustrasjonsbilde av et klasserom hvor elevene diskuterer og samarbeider

Dette er en interaktiv workshop hvor vi vil komme godt i gang med Kikora og se på hva som er nytt siden sist. Hvordan kan Kikora hjelpe deg som lærer? Hvordan kan vi skape gode matematikksamtaler i klasserommet? 

Sammen vil vi utforske Kikoras innhold og verktøy for å stå godt rustet til å bruke læremiddelet i skolehverdagen. Vi vil se på hvordan det er å jobbe i Kikora, gruppeadministrasjon, tildeling av gjøremål og rapportverktøyene.

Med Kikora får man utforskende læring, Programmeringskurs og en GeoGebra-opplæring utviklet sammen med Matematikksenteret (NTNU), og Kikoras kjente vektlegging av elevens prosess gjennom oppgaver og aktiviteter.

Gode oversikter og detaljerte rapporter på elevnivå gir lærere mulighet til å se hver enkelt elevs progresjon, og de nivådelte læringsstiene tilrettelegger for tilpasset opplæring. 

Det blir også god tid til spørsmål og gjennomgang av temaer som kursdeltakerne ønsker, og et kort blikk på MatteMaraton.

Det blir servert lunsj i forkant av kurset.

Adresse: Wergelandsgate 9, 2. etasje
Kurssted: Utvikling og digitalisering, Møterom ADA

Profilbilde Arnfinn Redse Kikora

Kursholder

Arnfinn Redse
Arnfinn Redse er adjunkt med tilleggsutdanning, med fagene matematikk, musikk og RLE, og jobber som opplæringsansvarlig i Kikora. 

Redse har 5 års lærererfaring fra ungdomsskolen, og har jobbet med kurs, workshops, webinarer, foredrag og presentasjoner i Kikora i 8 år.