DITT FØRSTE MØTE MED KIKORA

Kikora med Feide pålogging

Velkommen til Kikora

Slik oppretter du elevgrupper


KIKORA PÅ 1-2-3

Legg til gjøremål

2. Regne oppgaver i Kikora

Se rapport til et gjøremål


GRUPPEADMINISTRASJON

Slik oppretter du elevgrupper

Opprette mindre elevgrupper

Invitere kollega


OPPGAVER OG Å REGNE I KIKORA

Regne oppgaver i Kikora

Tilbakemelding linje for linje – Kikoras mattem

Skjule steg i utregningen

Nivådifferensiering A B C


TESTER OG GJØREMÅL

Skjule gjøremål for elevene til en gitt dato

Tilpasse gjøremål etter vanskelighetsgrad eller niva

Lag en test

Testen sett fra elevperspektiv


RAPPORTER OVER ELEVARBEID

Se rapport til et gjøremål

Elevrapport og elevenes utregninger

Utvidet rapport

Samlerapport på en oppgavesamling


PERSONLIGE INNSTILLINGER

Innstillinger Aktiver matematikkleksikon

Innstillinger Kikora ToSpråk