Fagsamlinger Oslo

Kikoras fagsamlinger er kostnadsfrie for alle matematikklærere, og det serveres god mat og drikke.

Samlingene holdes i Kikoras lokaler i Cort Adelers gate 30, 0254 Oslo. 

Workshop - Kikora og en helhetlig matematikkundervisning

Illustrasjonsbilde av et klasserom hvor elevene diskuterer og samarbeider

Kikora og en helhetlig matematikkundervisning
15. mars kl. 14:30-16:30 og 17:00-19:00 – workshopene er identiske, og du er hjertelig velkommen på det tidspunktet som passer best. Det serveres mat klokken 16:30-17:00 for deltagere på begge workshopene. Innholdet passer for alle trinn. 

14:30 – Workshop 1 
Kikora og en helhetlig matematikkundervisning
I denne workshopen blir du godt kjent med Kikoras pedagogiske filosofi, de forskjellige verktøy og muligheter du har med Kikora, og et par gode forslag til undervisningsopplegg som kombinerer Kikora med lærerike og spennende klasseromsaktiviteter. 

16:30 – Matservering

17:00 – Workshop 2
Kikora og en helhetlig matematikkundervisning
I denne workshopen blir du godt kjent med Kikoras pedagogiske filosofi, de forskjellige verktøy og muligheter du har med Kikora, og et par gode forslag til undervisningsopplegg som kombinerer Kikora med lærerike og spennende klasseromsaktiviteter.

Profilbilde Tommy Nordby
Profilbilde Arnfinn Redse Kikora

Kursholdere

Tommy Nordby er foredragsholder og kursholder i Kikora. Han har bakgrunn som matematikk- og naturfagslærer, og har jobbet som rådgiver og prosjektleder på seksjon oppvekst i Skien kommune.

Tommy er styremedlem i LAMIS avd. Grenland, har vært ressursperson i matematikk for Matematikksenteret og for Norsk GeoGebra Institutt, og prosjektleder og turneringsansvarlig i FIRST LEGO League.

Arnfinn Redse er faglærer i matematikk, og jobber som opplæringsansvarlig i Kikora. 

Redse har erfaring fra ungdomsskolen, og har jobbet med kurs, workshops, webinarer, foredrag og presentasjoner i Kikora i over 8 år. 

Kommende fagsamlinger: 
15. mars kl. 14:30-17:00 Kikora og en helhetlig matematikkundervisning
15. mars kl. 16:30-19:00 Kikora og en helhetlig matematikkundervisning
24. april kl. 17:00 – 19:00 MatteMaraton – vårens vakreste eventyr!

Kikora og utforskende matematikk med Jo Røislien

Illustrasjonsbilde av et klasserom hvor elevene diskuterer og samarbeider

Utforskende matematikk med Kikora 24. januar kl. 16:30-19:00

16:30 – Matservering

17:00 – Velkommen

17:10 – Gjør forandring til en vane! – Tommy Nordby
Det er forskjell på å ha et digitalt læremiddel og faktisk bruke det. Fra bruk til
god bruk og økt læringseffekt er det enda et sprang. Men, med flere tusen nye nettsteder hver dag, nye apper, nye duppeditter og nye arbeidsmetoder – hvordan vet man hva man skal bruke tiden sin på? Her vil vi kaste et skråblikk på den utviklingen vi alle er en del av, krydret med noen matematiske aktiviteter. En og annen praksishistorie blir det også.

17:50 – Pause

18:00 – Utforskende matematikk – Jo Røislien
Mennesker er sanselige vesener. Vi oppdager og opplever verden gjennom sansene. Matematikk er et grunnleggende abstrakt fag, og møtet mellom mennesket og matematikken kan derfor bli trøblete for mange. Utforskende matematikk gir oss muligheten til å introdusere matematikk der mennesker er, gjennom konkret og sanselig utforsking av matematiske temaer. Utforskende matematikk har vist seg å være en utmerket måte for mange barn og unge å lære matematikk på. Samtidig kan det å komme opp med gode oppgaver i utforskende matematikk være utfordrende, og krever at vi selv som pedagoger også blir utforskende. Bli med Jo Røislien og se på kattevideoer på YouTube, forsøke å kjøpe sykkel uten penger, og skrelle appelsiner.

Profilbilde Tommy Nordby
Jo Røislien profilbilde

Kursholdere Kikora og utforskende matematikk

Tommy Nordby
Tommy Nordby er foredragsholder og kursholder i Kikora. Han har bakgrunn som matematikk- og naturfagslærer, og har jobbet som rådgiver og prosjektleder på seksjon oppvekst i Skien kommune.

Tommy er styremedlem i LAMIS avd. Grenland, har vært ressursperson i matematikk for Matematikksenteret og for Norsk GeoGebra Institutt, og prosjektleder og turneringsansvarlig i FIRST LEGO League.

 

Jo Røislien

Forsker, forfatter, formidler. Han har hår som et norsk skogstroll, drikker pulverkaffe med melk, og synes gårsdagen er sterkt overvurdert. Røislien har vært involvert i en rekke forskningsprosjekter innen medisin- og helsefag, og er professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger.

Dybdelæring og problemløsing med Kikora

Illustrasjonsbilde av et klasserom hvor elevene diskuterer og samarbeider

Dybdelæring og problemløsing med Kikora 23. november kl. 14:30-16:00

14:30 – Matservering

14:50 – Velkommen

15:00 – Dybdelæring og problemløsing med Kikora
Hva menes med dybdelæring, og hvordan legger vi som lærere til rette for at elevene skal få en dyp forståelse for det de jobber med? Hvordan jobber vi oftest med problemløsingsoppgaver i skolen, og finnes det andre tilnæminger som bedre oppfyller læreplanmålene om å gjøre elevene til gode problemløsere? Vi i Kikora mener det – velkommen til fagsamling!

15:50 – Oppsummering

Profilbilde Arnfinn Redse Kikora

Kursholder Dybdelæring og problemløsing med Kikora

Arnfinn Redse
Arnfinn Redse er adjunkt med tilleggsutdanning, med fagene matematikk, musikk og RLE, og jobber som opplæringsansvarlig i Kikora. 

Redse har 5 års lærererfaring fra ungdomsskolen, og har jobbet med kurs, workshops, webinarer, foredrag og presentasjoner i Kikora i 8 år. 

Programmering med Kikora

Illustrasjonsbilde av et klasserom hvor elevene diskuterer og samarbeider

Programmering med Kikora 10. november kl. 16:30-19:00

16:30 – Matservering

17:00 – Velkommen

17:10 – Programmering i Kikora, med Tommy Nordby
Her får du en gjennomgang av Kikoras programmeringsopplæring, med både blokkprogrammering og tekstprogrammering i Python.

18:00 – Programmering i Python, med Knut Skrindo
Dette foredraget handler om begynneropplæring i tekstprogrammering, med undervisningstips og eksempler fra kompetansemål innen tallteori (8. trinn) og simulering av sannsynlighet (9. trinn). Å balansere mengdetrening og fremdrift er ikke alltid så enkelt, her vil Skrindo komme med noen betraktninger.

18:50 – Oppsummering

Profilbilde Tommy Nordby
Profilbilde Knut Skrindo

Kursholdere Programmering

Tommy Nordby er foredragsholder og kursholder i Kikora. Han har bakgrunn som matematikk- og naturfagslærer, og har jobbet som rådgiver og prosjektleder på seksjon oppvekst i Skien kommune.

Tommy er styremedlem i LAMIS avd. Grenland, har vært ressursperson i matematikk for Matematikksenteret og for Norsk GeoGebra Institutt, og prosjektleder og turneringsansvarlig i FIRST LEGO League.


Knut Skrindo  
er lektor, foredragsholder og kursholder.
Han har hovedfag i matematisk logikk fra UiO og underviser i matematikk og programmering ved Oslo katedralskole. Siden 2005 har han vært med på å skrive lærebøker i matematikk for Gyldendal.