Kikora for barneskolen

"

Dekker læreplanen

Automatisk retting

Sanntidsrapporter

Kontinuerlig tilbakemelding i verdensklasse

Med Kikora får elevene umiddelbar tilbakemelding på alle utregninger de gjør. Dette gir en umiddelbar mestringsfølelse som øker motivasjonen for eleven, samt at eleven slipper å øve til seg feil. Alt arbeidet rettes automatisk, så du som lærer kan bruke tiden på å se hvor elevene dine trenger forsterkning. Dette er vi unike på i Norge, og ledende på i verden

Kontinuerlig tilbakemelding

Rapporter

Elevenes arbeid presenteres i dynamiske rapporter hvor du kan se hele klassen, eller hver enkelt elevs detaljerte fremgang. Zoom inn til hver oppgave, og hver linje i utregninga for å se hvor feilen ligger. Se hvor lang tid elevene bruker på oppgavene.

Med eller uten tilbakemelding

Regn med eller uten tilbakemelding

I Kikora kan du tildele elevene oppgaver som gjøremål, da vil de få tilbakemelding på om utregningene er korrekt. Om du gir oppgavene som test, skrus tilbakemeldingene av, så elevene kan vise hva de har lært. Elvene får tilbakemelding umiddelbart ved innlevering, og kan da forsøke seg på nytt der de gjorde feil.

Tilpasset vanskelighetsgrad

Tilpasset vanskelighetsgrad

Hver elev er forskjellig, derfor kan alltid vanskelighetsgraden tilpasses, slik at alle lærer mest mulig og opplever den gode mestringsfølelsen. I Kikora kan elevene på alle temaer velge mellom tre vanskelighetsgrader, slik at tilpasninger kan gjøres for hver enkelt.

Prøv Kikora nå!

Ingen forpliktelser

Fagansvarlige for barneskolen

Fem flinke pedagoger jobber med å utvikle materiell for barneskolen.

Anne Kirkerød Stafne

Forfatter

Charlotte Ball

Forfatter

Erik Lyngner

Redaktør

Anders Baumberger

Anders Baumberger

Redaktør

Tom Rune Kongelf

Fagdidaktisk rådgiver

Hva våre brukere sier om oss

Vi er heldige som har brukere i hele Norge.

Kikoras metode

Kikora for barneskolen dekker hele pensumet fra 5. til 7. klasse

Castor 8–10 trinn 2

Utforsking

utforskende tilnærming hvor elevene lærer gjennom å utforske seg fram til bedre forståelse, spesielt gjennom økt bruk av visualisering. Vi smelter sammen den tradisjonelle tilnærmingen med teori – eksempler – oppgaver, og bidrar til mer effektiv læring

dwd

Diskusjon

Med Kikora får du nå muligheten til å ramme inn den gode matematikksamtalen i klasserommet. Vis oppgave på tavla, la elevene gi sitt svar, og få opp en grafisk fremstilling av gruppens svar. La de som ønsker fortelle hvorfor de tenkte som de gjorde, og la noen som tenkte annerledes få svare.

Castor 8–10 trinn 2

Øving

Med Kikora får elevene muligheten til å trene på mange varierte oppgaver innenfor alle temaer i læreplanen. Alle oppgaverekkene kommer med tre vanskelighetsgrader, slik at alle skal få muligheten til å oppleve mestring og glede i matematikken.

Castor 8–10 trinn 2

Vurdering

Med Kikora får læreren et arkiv med alt av sine elevers arbeid. Hen kan enkelt få opp sammendrag av en (eller flere) elev(er)s arbeid, eller gå dypere inn, og se nøyaktig hvordan eleven har tenkt når han/hun ikke har lykkes med en oppgave.