Flere ressurser

Varierte
konsepter

Som mattelærer skal man ikke bare være trygg på det rent faglige i tradisjonell forstand: Hvordan skal man for eksempel bake algoritmisk tenkning inn i mattetimene? Hva med verktøykompetanse som bruk av regneark og GeoGebra? Hva er gode problemløsingsstrategier og hvordan introduserer vi disse for elevene?

Vi har fått noen av Norges dyktigste og mest anerkjente didaktikere til å utvikle egne ressurser for helt konkrete kompetanser.

Prøv nå

Flere ressurser
Programmering

Programmering

Vi lager egne programmeringsoppgaver som følger læremiddelet Katapult der det hører til. I tillegg har vi samlet alle ressursene i en egen samling for å lære grunnleggende programmering med blokker

Ukas utfordring

Ukas utfordring

Hver uke legger vi ut en ny matematisk utfordring. Til hver oppgave følger ulike løsningsforslag som kun læreren ser. Her får både lærere og elever gode innføringer til ulike problemløsingsstrategier.

Geogebra skolen

Geogebra skolen

GeoGebra er tett integrert i Kikora Katapult der elevene får anvendt programmet interaktivt for å forstå matematiske konsepter bedre.

Hva med GeoGebra som verktøykompetanse i seg selv? Vi har laget enkle innføringskurs der man lærer seg det mest grunnleggende.

Hoderegning

Hoderegning

Alle Castor- og Kranium-oppgavene har blitt med over til den nye Kikora-klienten, så har du noen favoritter blant disse kan du puste lettet ut, og finne de under Flere resurser på din Hjem-skjerm.

Velg trinn
Du vil når som helst kunne endre trinn øverst på siden.
Trinn 1-4 Trinn 5-7 Trinn 8-10 VGS