Kikora Trening

Adaptiv mattetrening

Kikora Trening er et adaptivt øvingsverktøy som tar utgangspunkt i elevenes ferdighetsnivå og tildeler øvingsrekker basert på den underliggende læringsanalysen. Dette sikrer hver enkelt elev tilgang på oppgaver på sitt nivå.

Elever som behersker læringsmålene godt får mer avanserte og krevende læringsmål å jobbe med, mens elever som sliter får hjelp til å tette kompetansehull.

Alt elevene regner på i Kikora Trening vil være tilgjengelig for deg som lærer i Kikora Innsikt. Dette gir deg muligheten til å ettergå arbeidene og følge opp med nødvendige tilpasninger i undervisningen.

Prøv nå

Adaptiv mattetrening Adaptiv mattetrening

Hvordan fungerer Kikora Trening?

Når eleven begynner å løse oppgaver i Kikora Trening, vil systemet analysere elevens arbeid og tilrettelegge en tilpasset oppgaverekke basert på elevens ferdighetsnivå. Det vil si at de første oppgavene treffer kanskje ikke eleven med en gang. Det er uansett viktig at eleven forsøker så godt den kan, før en eventuelt hopper til neste oppgave. Det er også en fordel om eleven forsøker mest mulig selv på oppgavene i Kikora Trening, da tilpasser systemet seg best og plukker opp hullene som eksisterer.

Kikora Trening
Velg trinn
Du vil når som helst kunne endre trinn øverst på siden.
Trinn 1-4 Trinn 5-7 Trinn 8-10 VGS